Facebook pixel

Wild Taiga valittiin Sustainable Finland ohjelmaan

20.3.2019

Wild Taiga on valittu mukaan Sustainable Finland -ohjelmaan.

Puheenjohtaja Rusanen iloitsee pääsystä Kestävän matkailun pilottikohteeksi.

Haluamme yksittäisinä Wild Taigan toimijoina sekä koko alueena määrittää sen kestävän kehityksen toiminnan polun, jota lähdemme yhdessä kulkemaan eteenpäin. Pilotointiin liittyy kunkin yrityksen tämänhetkisen sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuun kartoitus sekä kehittämistoimenpiteet jatkoa ajatellen.

-Kestävä kehitys matkailussa, etenkin ulkomaisten matkanjärjestäjien ja asiakkaiden päätöksenteossa matkakohteen valinnassa painotetaan näitä arvoja yhä enemmän, ja todennettua sertifiointia tullaan jatkossa vaatimaan jopa tuotantoon pääsyn edellytyksenä, kertoo Jaana Keränen Wild Taigan kansainvälisestä myynnistä.

Puheenjohtajan mukaan konkreettisia asioita mitä tulemme yhdessä miettimään ovat esim. ruoan osalta, miten valitaan sellaisia ruokia ja tuotteita, jotka vievät kestävän kehityksen polulle asteittain ja asiakkaiden kokemuksia kuunnellen. Lähiruoka, luonnonantimet ja villiruoka, ovat olleet jo nyt tuotevalikomissa. Miten kasvisruokaa tulisi vielä lisätä, pitäisikö Reilun kaupan kahvia ottaa tuotevalikoimiin jne. Mitä lähdetään kokeilemaan? Koko alue on nyt yhdessä mukana. Ajatus, että yhdessä rakennamme sekä yritys- että aluekohtaisen kestävän polun.

Jätehuollon osalta: Lajittelun parantaminen. Mitä voimme tehdä, että asiakas osaa lajitella oikein? Tarvitaanko lisää astioita, opasteita, koulutusta? Todennäköisesti näitä kaikkia. Valitaan se polku millä edetään. Yhdessä hankintoja, yhdessä koulutusta, opastusta, myös kieliversiot.

Lentoliikenne: lentoliikenne on saastuttavin tapa tulla alueelle. Mitä teemme kompensoinnin osalta? Mihin yhdessä tai miten kukin yksin teemme kompensaation niin ettei kyse ole viherpesusta.

Julkinen liikenne: miten informoimme julkisen liikenteen mahdollisuuksista? Bussi/juna/lentotaksikuljetus? Miten informoimme kimppakyydeistä? Kannustammeko polkupyörän käyttöön alueella? Onko meillä aikataulut näkyvillä?

Miten teemme näkyväksi kestävän kehityksen työmme? Miten viestimme asioista? Muistammeko mainita, että hanasta tulee puhdasta vettä, kalat ja ihmiset uivat kristallinkirkkaissa vesissä Hossassa ja Kuhmossa taitelijatkin ajavat polkupyörillä?

Sosiaalinen kestävyys… Miten huolehdimme työntekijöistämme? Maksammeko palkat oikein, onko etuja? Miten koulutamme? Miten laatutyöskentelyn kautta parannamme sekä työntekijä- että asiakassuhdetta?

Meidän tuotteet liittyvät luontoon ja kulttuurin ja niiden yhdistämiseen. Peruslähtökohdat ovat hyvin ekologisiaa, saasteettomia. Lähtökohdat ovat hyvät. Alueen perusarvot ystävällisessä ja henkilökohtaisessa palvelussa arvokkaat. Tältä pohjalta on hyvä käydä yhteinen keskustelu. Kehittämispolku tukee jo hyvin pitkälle yhteenhitsautunutta porukkaa. On taas yksi askel eteenpäin.

Lisätietoja:

Sustainable Finland-kehittämispolusta Liisa Kokkarinen
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/verkostot/matkailu/vastuullisuus/sustainable-finland/

https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/uutiset/2019/visit-finland/kestavan-matkailun-sustainable-finland–ohjelman-pilottikohteet-on-valittu/

Idän Taiga ry, Sari Rusanen, puh. 040 541 0145

Wild Taiga summer