Facebook pixel

Idän Taiga ry

Yhdistys

Vuonna 2004 perustettu Idän Taiga ry on n. 60 matkailualalla toimivan yrityksen yhdistys. Yhdistyksessä on mukana toimijoita lähinnä Kuhmon ja Suomussalmen alueelta, mutta myös muualta Kainuusta ja Pohjois-Karjalasta.

Yhdistyksen tehtävänä on valvoa toimialan yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja, edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä.
Idän Taiga ry:n yrittäjät edustavat hyvin kattavasti alueen matkailutarjontaa. Mukana yhdistyksen toiminnassa on niin luonto- ja kulttuuritoimijoita, hotelleja, mökkiyrittäjiä, ravintoloita kuin ohjelmapalveluyrityksiäkin. Yhteistä on alueen vetovoimatekijöiden hyödyntäminen matkailussa. Itä-Kainuun alueen tärkeimmät vetovoimatekijät ovat puhdas ja eläinrikas luonto, alueen värikäs historia talvisodan ajoilta sekä kalevalaisuuden rikastama kulttuuri.

Idän Taiga ry:n yhteismarkkinoinnin taloudelliset resurssit pohjautuvat jäsenten yhteismarkkinointimaksuihin sekä Kuhmon kaupungin ja Suomussalmen kunnan yhdistykselle osoittamaan rahoitukseen. Lisäksi yhteismarkkinointia ja tuotekehitystä tehdään erilaisten hankkeiden kautta.

Lisätietoja yhdistyksen toiminnasta sähköpostiosoitteesta:
info(at)wildtaiga.com.

Jos olet kiinnostunut Idän Taiga ry:n jäsenyydestä, täytä lomake täällä.

Listauksen jäsenyrityksistämme löydät täältä.

IDÄN TAIGA RY:N HALLITUS 2021

Sari Rusanen (pj): sari.rusanen(at)kuhmofestival.fi, puh. 044 544 5162
Ritva Huttunen (varapj): ritva.huttunen(at)kuutamokeikat.fi, puh. 050 362 0609

Veikko Huovinen: veikko.huovinen(at)luukku.com
Sabrina Logeais: info(at)taigaspirit.com

Petri Heikkinen: petri.heikkinen(at)vuokatinmaa.com
Jari Paasovaara: jari.paasovaara(at)loma-hossa.fi

Riina Nilsson-Määttä: sales(at)martinselkonen.fi

Tarleena Ylönen: office(at)hotellikalevala.fi

Wild Taiga

Wild Taiga on Idän Taiga ry:n tuotemerkki, joka kokoaa alleen parhaat alueen luontoon ja kulttuuriin liittyvät tuotteet. Tuotteiden kansainvälistä kärkeä edustavat eläintenkatselu- ja kuvaustuotteet, Kuhmon Kamarimusiikki sekä kalevalainen kulttuuri.

WILD TAIGA LAATU

Wild Taiga Laatu Start Up -valmennuksen läpikäyneet Idän Taiga ry:n yhteismarkkinoinnissa mukana olevat yritykset ovat saaneet käyttöönsä Wild Taiga Laatulogon, joka osoittaa yrityksen panostavan tuotteidensa ja palveluidensa kehittämiseen. Laatuvalmennuksen myötä Wild Taiga pyrkii parantamaan alueen yritysten kilpailukykyä niin kotimaisilla, kuin ulkomaisilla markkinoilla. Haaga-Perhon toteuttama valmennus räätälöitiin Wild Taiga -alueelle matkailualalle suunnatusta käytännönläheisestä Laatutonni -ohjelmasta.

Laatuvalmennuksen pohjalta Wild Taiga -alueelle on laadittu myös Laatukäsikirja, jossa on määritelty alueen yhteiset laatukriteerit ja ohjeistus jatkuvasta tuotteiden ja palvelujen laadun seurannasta sekä laatulogon käytöstä.

WILD TAIGA ONLINE-HANKE 2018-2021

Matkailuyhdistys hallinnoi ja toteuttaa  Wild Taiga Online-hankkeen ajalla  4.5.2018-31.5.2021. Hankkeen osatoteuttaja on Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy

Hankkeessa on kolme toimenpideosiota:

 1. Hankkeella tuetaan yritysten päätöstä ottaa käyttöön sähköinen Bokun-varausjärjestelmä. Hanke järjestää käyttöönottovaiheessa yrityksille valmennusta ja käyttöönoton jälkeen varausjärjestelmän käytön tehostamista tukevaa asiantuntijaohjausta.
 2. Hankkeen toisen kokonaisuuden toteuttaa Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy, jolla on hankkeen osatoteuttajana vastuullaan tuottaa Wild Taigalle aluetta esittelevä Virtual Reality -markkinointimateriaali (virtuaalitodellisuusympäristö).  VR-laboratorion mukanaolo hankkeessa yhdistää heidän pelialan kokemuksensa ja osaamisensa matkailuyhdistyksen matkailumarkkinointiin. VR-aineistoon tuotetaan 360-esittelyvideot 10 eri kohteesta, jotka esitellään tuotettavassa VR-sovelluksessa.
 3. Hankkeessa käynnistetään Visit Finland Lakeland -suuraluemarkkinointi. Wild Taiga on mukana Visit Finlandin Lakeland-alueen kansainvälisissä markkinointitoimenpiteissä ja osallistuu yhteistyön kautta avautuviin myyntitilaisuuksiin ja kampanjoihin.

Hankkeen tulostavoitteina on tuotteiden ja palvelujen online-varattavuuden ja VR-aineiston tuottamisen lisäksi alueen yritysten liikevaihdon, kansainvälisten majoitusvuorokausien sekä wildtaiga.fi-sivuston kansainvälisen liikenteen lisääntyminen 5% vuosivauhdilla.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 397 313 €  Hanketta rahoittavat  Kuhmon kaupunki, Suomussalmen kunta, Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy, Idän Taiga ry sekä Euroopan Aluekehitysrahasto ja valtio.

Lisätietoja: Projektipäällikkö Jaana Keränen, jaana(at)wildtaiga.com, 050 5920 505
  

WILD TAIGA -MARKKINOINTIYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN -HANKE

Idän Taiga ry toteuttaa Wild Taiga -markkinointiyhteistyön kehittäminen -hankkeen ajalla 1.10.2020-31.12.2021.

Hankkeen tavoitteena on edistää Wild Taiga -alueen matkailuelinkeinon elpymistä koronakriisistä ja tukea matkailun kasvua alueella. Tarkoituksena on sekä hillitä tähän mennessä aiheutuneita negatiivisia vaikutuksia että ennaltaehkäistä tulevia vaikutuksia alueelle ja yrityksille. Hankkeessa kehitetään Wild Taigan yhteismarkkinointia entisestään. Lisäksi tavoitteena on edistää kestävää matkailua alueella ja jalkauttaa Sustainable Travel Finland -ohjelma entistä vahvemmin yrityksiin. Hankkeen aikana tehostetaan erityisesti Visit Finlandin Lakeland- ja Kainuun Arctic Lakeland -strategioiden mukaista tuotekehitystä Wild Taiga -yrityksissä, jotta yritykset pystyvät paremmin vastaamaan muuttuviin asiakastarpeisiin.

Hankkeen toimenpiteiden pääpaino on monipuolisissa kotimaahan kohdistuvissa markkinointitoimenpiteissä, jotka tukevat suoraan yritysten toimintoja pandemiatilanteessa ja sen jälkeen. Markkinointi liittyy oleellisesti tuotekehitykseen, ja hanke mahdollistaa tuotekehityksen sekä Sustainable Travel Finland -kehittämistyön kautta syntyvän uuden tuotannon viemisen markkinoille. Toimenpiteisiin sisältyy printtimainontaa ja digitaalista markkinointia eri kanavissa, myyntitapahtumia, sisältömarkkinointia, tv- ja radiomainontaa sekä uusien materiaalien tuottamista. Kestävän matkailun osalta alueen yrityksille järjestetään valmennusta ja työpajoja, lisäksi kehitetään mm. vastuullisuusviestintää myös aluetasolla.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 119 620 €. Rahoittavana viranomaisena toimii Etelä-Savon maakuntaliitto, ja hankkeen kokonaiskustannuksista Idän Taiga ry:n omarahoitusosuus on 20 %. Hanke on yksi Työ- ja elinkeinoministeriön rahoitukseen valituista Alueiden matkailuelinkeinon elpymistä edistävistä kehittämishankkeista.

Lisätietoja: Projektipäällikkö Assi Heikkinen, assi(at)wildtaiga.com, 040 578 8437

PALKINNOT

Wild Taiga on vuosien varrella palkittu useilla eri palkinnoilla.

2008

 • Wild Taiga sai ”Vuoden Nouseva Matkailukohde Suomessa” -palkinnon Destination of Excellence in Finland (DEEF) kilpailussa. Suomessa Wild Taiga oli ensimmäinen EDEN palkittu kohde.
 • Suomen Matkailutoimittajien Kilta valitsi kohteen suosikikseen.
 • Wild Taiga TOP10 joukossa Scandinavian Travel Award -kilpailun Erforg-sarjassa ITB Berlin -messuilla.

2011

 • Wild Taiga voitti matkailusarjan kuntamarkkinoinnin SM-kilpailussa. Matkailusarjassa palkittiin markkinointia, jonka tavoitteena on kotimaisten tai ulkomaisten matkailijoiden ja kävijöiden houkutteleminen kuntaan tai seudulle.

2015

 • Wild Taiga sai hopeaa matkailumarkkinointi-sarjassa Chinese Tourist Welcome Awards 2015 -kilpailussa Pekingissä. Palkinnon myönsi maailman johtava kiinalaisen turismin tutkimus-, koulutus- ja konsultointi-instituutti (COTRI).
 • Idän Taiga ry sai Elävä Kainuu Leader ry:n kunniamaininnan ”Vuoden 2014 Yritysryhmähanke” hallinnoimastaan TUUMA -hankkeesta, ja sen toimenpiteistä Aasian markkinoille.

2016

 • Wild Taiga palkittiin EDEN (European Destinations of Excellence) -verkoston vuoden 2016 ”Best practices” -innovaatiokilpailussa toisella sijalla Kuhmon Pajakkakosken kunnostustöistä.

2017

 • Visit Finland palkitsi viisi tuotetta Authentic FinRelax tai Culture Experience Suomen TOP20 tuotteiden joukkoon.
 • European Best Destination 2017 kuluttajakilpailussa TOP15 sijoitus

2019

 • Wild Taiga palkittiin EDEN (European Destinations of Excellence) -verkoston innovaatiokilpailussa LGBT-matkailun edistämisestä
Wild Taiga summer